تاکید وزیر خارجه هند بر رهبری و شکوفائی اقتصادی آمریکا در امور جهانی

در نشست وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان هندی خود در دهلی نو دو طرف زمینه های لازم برای همکاریهای بلندمدت امنیتی-استراتژیک را تعیین کردند. در ابتدای این نشست وزیر خارجه هند تأکید بر رهبری و شکوفائی اقتصادی آمریکا در امور جهانی گذارد. گزارش گیتا آرین
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-south-asia-starategy-guita-arian/4560619.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *