تحویل سفارش مشتریان در کالیفرنیا با استفاده از خودروهای بدون راننده

یک شرکت نوپا در سیلیکون ولی کالیفرنیا با استفاده از خودروهای بدون نیاز به راننده مواد خوراکی و سایر نیازهای روزمره را به ساکنان سن حوزه کالیفرنیا تحویل می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-driverless-delivery/4560609.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *