تظاهرات مردم بصره در اعتراض به فساد در عراق برای سومین روز ادامه یافت

در بصره‌ مركز شیعه‌ در جنوب عراق تظاهرات گستردە در اعتراض به‌ فساد، برای سومین روز متوالی كماكان ادامه‌ دارد. تظاهركنندگان میگویند وعده‌های شفاهی دولت برای پاسخ به‌ خواستهای خود را نمی پذیرند و دولت هر چه‌ سریعتر باید بطور عملی و ملموس اقدام كند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-basra-protests-ali-javanmardi/4560600.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *