توضیحات مدیران فیسبوک و توئیتر در سنا درباره دخالت‌ خارجی در حوزه سیاسی آمریکا

مدیران فیس بوک و توییتر در برابر اعضای کنگره از تلاشهای خود در برابر آنچه قانونگذاران ناتوانی این نهادها در حفاظت از تلاش دشمنان خارجی برای اختلال در سیستم سیاسی آمریکا از طریق نفوذ در رسانه های اجتماعی و فضای سایبری می دانند، دفاع کردند. گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-congress-social-media/4560595.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *