نخستین جلسه دادگاه ایرانی متهم به جاسوسی در آمریگا برگزار شد

امروز جلسه مقدماتی دادگاه مجید قربانی شهروند ۵۹ ساله تبعه ایران متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه فدرال در شهر واشنگتن برگزار شد. گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/farhad-pouladi/4560623.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *