گفت وگو با بهنام طالبلو در مورد بازداشت دو تابعیتی ها در ایران

بهنام طالبلو، پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پاسخ به این سئوال که هدف سپاه پاسداران از بازداشت و زندانی کردن دو تابعیتی ها چیست؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behnam-taleblou/4565316.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *