گفت وگو با هوشمند میرفخرایی درباره تحرکات نظامی ترکیه در شمال سوریه

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hooshamnd-mirfakhraei/4565065.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *