نشست «شورای آتلانتیک» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با حضور کارشناسان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hadi-ghaemi-on-iran-human-rights/4570369.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *