گزارش شهلا آراسته از جلسه کمیته امور خارجی کنگره درباره سیاست تحریمی آمریکا

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز برای بررسی سیاست تحریمی ایالات متحده تشکیل جلسه داد. در این جلسه مدیر کل بخش امور اقتصادی و تجاری در وزارت خارجه و مدیرکل بخش امور تامین مالی تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه داری حضور داشتند و به سوالات قانونگذاران پاسخ دادند.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shahla-arasteh/4570375.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *