گزارش شپول عباسی از کارزار هنرمندان ایرانی درباره سانسور در تلویزیون

مدتی است کمپینی با عنوان «من و سانسورچی» در ایران راه اندازی شده است. هدف این کمپین بازگویی تجربیات هنرمندان از سانسور شدنشان درصدا و سیما با مخاطبان عنوان شده است
گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/crnsorship-on-iran-tv/4570380.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *