عراق در آستانه تشکیل دولت؛ هشدارها درباره نفوذ ایران

در عراق مقتدي صدر روحاني شيعه در قبال آنچه انحراف گفتگوها براي تشكيل دولت جديد توصيف كرده، هشدار داده و گفته است نبايد بار ديگر اجازه بدهيم شرايط گذشته تكرار شود. قرار است فردا پارلمان عراق با هدف انتخاب رييس و هيات رئيسه تشكيل جلسه بدهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq/4571793.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *