چرا «بدون تاریخ، بدون امضاء» نماینده ایران برای اسکار شد؛ ردپای برجام

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-movie/4573132.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *