درباره حمله موشکی به فرودگاه دمشق چه می‌دانیم؟ آیا انبار موشکی ایران بود؟

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria/4573783.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *