چرا دولت ترامپ به ملاقات «جان کری» و ظریف معترض است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4573785.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *