اعتراض مالباختگان کاسپین در رشت با شعار حسین حسین شعارشون، دزدی افتخارشون

همزمان با تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل بانک مرکزی در تهران، جمعی از مالباختگان کاسپین در رشت نیز تجمع کردند و با اشاره به نصب پرده عزاداری محرم از سوی این موسسه شعار دادند: «حسین حسین شعارشون، دزدی افتخارشون» منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4574690.html