روایت لژ نشینی «یادگارِ یادگار یادگار امام» در تبلت این هفته؛ توهین به شعور مردم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tablet/4581636.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *