گزارش گیتا آرین از حضور رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک؛ ترامپ چه خواهد گفت؟

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4585094.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *