سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا: با کشورهای دیگر درباره نقض حقوق بشر در ایران مذاکره داریم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lisa/4586513.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *