سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا: سیاست ما جنگ با ایران نیست

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lisa/4586515.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *