شعار مالباختگان کاسپین علیه دولت روحانی: نه تدبیر، نه امید، فقط دروغ و تزویر

سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین در ادامه اعتراضات خود روز سه‌شنبه ۳ مهر مقابل دادسرای پولی و بانکی در خیابان فاطمی تهران تجمع کردند و علیه دولت و سیستم بانکی شعار دادند. از جمله شعارهای معترضان «نه تدبیر، نه امید، فقط دروغ و تزویر» و «دولت تدبیر و امید، کور بود و دزدی رو ندید» بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4586254.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *