بخشی از گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با نخست وزیر اسرائیل: تنفر عمومی مردم از رژیم ایران را می بینم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel/4592805.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *