برخورد امنیتی با کامیون‌داران به بهانه تخریب

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-truck/4592668.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *