وزیر خارجه آمریکا دلیل بستن کنسولگری در بصره را فعالیت های جمهوری اسلامی دانست

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iraq-iran/4592664.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *