تمرین‌های سخت فضانوردان چینی در زیر آب برای اعزام به فضا

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-space/4593579.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *