صفحه آخر ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸: مبارزه با فساد حکومتی = نابودی نظام جمهوری اسلامی

صفحه آخر برنامه ای ست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از […]

تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق این کارکنان روز شنبه ۷ مهرماه تجمع کردند و می گویند ۱۱ ماه حقوق معوقه نگرفته اند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-karaj/4592550.html