تحلیلگر اندیشکده نیوآمریکا: سپاه در یک سوم خاک سوریه فعال است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-syria/4609552.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *