خانواده‌های نگران در تاکستان در اعتراض به خون‌گیری غیرمجاز تجمع کردند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-takestan/4609446.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *