گزارش علی جوانمردی از فشار گروههای سیاسی بر نخست وزیر عراق در تشکیل کابینه

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq/4609577.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *