اعتصاب رانندگان کامیون در برخی از مناطق ایران همچنان ادامه دارد

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران، که از اول مهرماه برای بار سوم در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات آنها شروع شده است، در برخی از نقاط همچنان ادامه دارد. تعدادی از رانندگان کامیون در کلیپی ویدیویی از مشکلات معیشتی و دلایل اعتصاب سراسری خود میگویند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/truck-drivers-strike/4613111.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *