تلاش مسئولان اردوگاه پناهجویان سوری در اردن برای بهبود آموزش کودکان

بیش از نیمی از پناهجویانی که در اردوگاه زعتری در اردن زندگی می‌کنند زیر ۱۸ سال هستند. در حالی که این اردوگاه امکانات محدودی دارد مقامات آن تلاش می‌کنند این کودکان از آموزش و پرورش خوبی بهره گیرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jordan-refugee-education/4613029.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *