کاهش شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی صنعتی تهران، در پی بازگشت تحریمها

ان.اچ. کی سازمان پخش رادیو تلویزیونی ژاپن در گزارشی ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعتی در ایران گزارش داد که شمار شرکت های بین‌المللی در این نمایشگاه، به علت تحریم های آمریکا که بخش مالی ایران را هدف قرار داده است، نسبت به نمایشگاه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-sanctions/4613110.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *