اجرای هنرمند روس در زباله ها در اعتراض به آلودگی محیط زیست

«پاوِل اندریف» موزیسین روس در اقدامی ابتکاری، توجه ها را به مسأله آلودگی محیط زیست جلب کرد. او در پروژه ای به نام «تنفس زمین» گراند پیانوی خود را به یک منطقه پسامد شهری در شمال روسیه برد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4613847.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *