حرف های یک معلم معترض در دومین روز تحصن معلمان و فرهنگیان

یک معلم معترض با انتشار ویدئو در فضای مجازی از پایین بودن دستمزد فرهنگیان به مسئولان انتقاد کرد.
معلمان و فرهنگیان ایران در اعتراض به مشکلات صنفی خود از ۲۲ مهرماه در شهرهای مختلف تحصن کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4613720.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *