صف مهاجران ایرانی در آتن برای دریافت کمک | فیلم ارسالی شما

یکی از بینندگان با ارسال فیلمی از یونان روایت می‌کند که بسته شدن مرزهای صربستان به روی ایرانیانی که قصد مهاجرت به این کشور را داشتند، باعث تجمع مهاجران بی‌پناه در مقابل شهرداری آتن در یونان شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4613965.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *