معرفی فیلم «اولین انسان» گزارش شباهنگ

در گزارش سینمائی، بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم «اولین انسان» که اکران آن در آمریکا از جمعه شروع شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4613842.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *