«تیلدا سوئینتون» بازیگر برنده اسکار در نقش یک مرد ۸۲ ساله ظاهر می شود

«تیلدا سوئینتون» بازیگر برنده جایزه اسکار قرار است در نقش یک مرد ۸۲ ساله ظاهر شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/movie/4617120.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *