معرفی فیلم کمدی «سوگند» در گزارش بهنام ناطقی

در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم «سوگند» یک کمدی سیاسی – اجتماعی که اکران آن در آمریکا از روز جمعه گذشته شروع شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/movie/4617121.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *