شعار مالباختگان کاسپین در رشت: کلیدساز دروغگو، دولت تدبیرت کو؟

مالباختگان روز دوشنبه ۳۰ مهرماه در مقابل شعبه موسسه مالی و اعتباری کاسپین در رشت تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی شعار «سکوت ما ذلت ما، فریاد ما عزت ما» سردادند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-rasht/4623552.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *