کشف یک دیوارنگار تاریخی در رم در گزارش شباهنگ

طی مرمت ساختمانی قدیمی در مرکز رم که در دهه ۱۹۲۰ میلادی، یک کلوپ روشنفکرانه بوده، یک دیوار نگار تاریخی زیر یکی از کاغذ دیواری ها پیدا شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/art/4623548.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *