حضور پرزیدنت ترامپ و بانوی اول آمریکا در مراسم گرامیداشت قربانیان تیراندازی پیتزبورگ

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-pittsburgh/4636984.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *