وزیر دفاع آمریکا خواستار پایان یافتن جنگ داخلی یمن شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mattis-yaman/4636989.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *