کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل خواستار مشارکت بین المللی در تحقیقات قتل خاشقجی شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-khashoggi/4636990.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *