ملاقات وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا؛ تاکید بر حفظ روابط تجاری با ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-uk/4650263.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *