گزارش فرهاد پولادی از نتیجه نهایی انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و واکنش رهبران سیاسی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-election/4650265.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *