دو ماه دیگر کنگره آمریکا با اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان کار را شروع می کند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-congress/4651669.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *