انتقاد مایک پنس از توسعه طلبی چین

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه، در نشست اقتصادی آسیا پاسیفیک- اَپک- چین را توسعه طلبی دانست که با اعطای وامهای سنگین حق حاکمیت کشورها را مورد مصالحه قرار می دهد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4662979.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *