گفت وگو با با ایمی برگ کویست در مورد رای سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی کانادا

با ایمی برگ-کویست؛ وکیل و عضو نهاد غیر انتفاعی مدافعین حقوق بشر در مورد رای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی کانادا که طی آن جمهوری اسلامی با رای بالای به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شد صحبت کردیم
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4662998.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *