معرفی فیلم کمدی «خانواده فوری»، گزارش شباهنگ

در گزارش سینمایی، بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم «خانواده فوری»، یک کمدی فرح‌بخش خانوادگی‌،‌در باره یک مشکل بزرگ اجتماعی.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/movie-shabahang/4664561.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *