گزارش هوشمند میرفخرایی از پیشرفت در مذاکرات نماینده ویژه آمریکا با طالبان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-afghanistan/4664876.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *