نیکی هیلی درباره «ماشین ترور» جمهوری اسلامی در سازمان ملل چه گفت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4666732.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *